LYGIŲ SISTEMA

KOKS LYGIS MAN TINKAMAS?

Tiems, kas kalbos yra mokęsi anksčiau, dažnai kyla klausimų, kokį lygį pasirinkti. 

Kalbos lygį mes nustatome šiais būdais:

Preliminariai savo lygį galite nustatyti patys pagal žemiau pateikiamus aprašymus. 

pRADEDANČIŲJŲ LYGIAI

A1 lygis, trukmė 80 ak.val.

A1.1 (40 ak.val.) skirtas anksčiau kalbos nesimokiusiems ir pradedantiems “nuo nulio”.

A1.2 (40 ak.val.) tinkamas turintiems minimalius pagrindus (mokantiems skaityti ir taisyklingai tarti, gebantiems prisistatyti ir konstruoti nesudėtingus sakinius esamuoju laiku). 

Baigusieji A1 lygį geba prisistatyti, suprasti ir vartoti būtiniausius posakius, užduoti asmeninio pobūdžio klausimus, turi minimalų žodyną, susijusį su darbu ligoninėje.  


 

A2 lygis, trukmė 100 ak.val.

A2.1 (50 ak.val.) tinkamas baigusiems A1 arba turintiems kalbos pagrindus, įgytus mokantis mokykloje. Šis lygis dažnai tinka besimokiusiems kalbą mokykloje kaip antrąją užsienio kalbą, tačiau dėl kalbos nevartojimo ją primiršusiems. 

A2.2 (50 ak.val.) rekomenduojamas baigusiems A2.1.

Baigusieji A2 lygį geba paprastai papasakoti apie savo išsilavinimą, artimiausią aplinką, būtiniausius poreikius. Įvaldę nemažą medicininės tematikos žodyną, gali komunikuoti su kolegomis ir pacientais apie savijautą, ligas ir gydymą. 

PAŽENGUSIŲJŲ LYGIAI

B1 lygis, trukmė 100 ak.val. 

Lygis skirtas baigusiems A2 arba turintiems geras kalbos žinias ir įgūdžius iš ankstesnio mokymosi. 

Baigusieji B1 lygį geba bendrauti daugelyje kasdienių situacijų. Moka apibūdinti patirtį ir įvykius, svajones, norus, išreikšti ir pagrįsti nuomonę. Disponuoja plačiu medicininiu žodynu ir geba pakankamai sklandžiai komunikuoti profesinėje srityje. 

 

 

B2 lygis, trukmė 100-120 ak.val. 

Lygis skirtas išėjusiems B1 arba turintiems labai geras kalbos žinias ir įgūdžius. 

Baigusieji B2 lygį geba suprasti ir perteikti sudėtingą informaciją tiek konkrečiomis, tiek abstrakčiomis temomis, dalyvauti diskusijose profesinėmis temomis. Geba pilnai komunikuoti su kolegomis ir pacientais medicinine tematika. 

 


AUKŠČIAUSI LYGIAI

C1 ir C2 lygiai artimi gimtosios kalbos mokėjimo lygiui, todėl, jei tik yra galimybė, efektyviausia jų mokytis šalyje, kurioje ta kalba kalbama. 

Medikai, norintys dirbti Vokietijoje, aprobacijos metu turi išlaikyti profesinį egzaminą vokiečių kaba (vok. Fachsprachprüfung), kuriam reikalingos C1 lygio kalbos žinios. 

Įvaldžiusieji C1 ir/arba C2 lygius geba spontaniškai, laisvai išdėstyti savo nuomonę, požiūrį, lanksčiai ir veiksmingai vartoti kalbą visuomeniniais, akademiniais ir profesiniais tikslais. Yra visiškai užtikrinti, vartodami medicininės srities kalbą bendraujant su kolegomis ir pacientais.